Jana Frank,

dijakinja četrtega letnika gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica,

je na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje osvojila

zlato Cankarjevo priznanje.

Na državnem tekmovanju so se dijakinje in dijaki preizkusili v pisanju eseja o izbranih delih slovenske dramatike.

Čestitamo zlati Jani!

Mentorica mag. Mateja Rebec Hreščak, prof.