Krka, d. d., Novo mesto razpisuje 47. Krkine nagrade, ki so KRKA 47KNnamenjene študentom programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijakom gimnazij in srednji šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z raziskavami in razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kakovostjo ter trženjem farmacevtskih surovin in zdravil, končali v obdobju od 1. julija 2016 do 30. junija 2017 ter jih na razpis prijavili do 6. julija 2017.

Informacije o razpisu in prijavi so na voljo na spletni strani Krkinih nagrad na povezavi:

https://www.krkinenagrade.si/users/login?language=sl&url=%2Fsl%2Frazpis