E-pošta profesorjev

PRIIMEK IN IME Elektronski naslov ( = zamenjajte z @)
Aleksič Jadran jadran.aleksic=scpo.si
Babič Petrič Jolanda jolanda.petric=scpo.si
Bajc Simona simona.bajc=scpo.si
Bajec Cvetka cvetka.bajec=scpo.si
Bajt Rado rado.bajt=scpo.si
Barbiš Ado ado.barbis=scpo.si
Božič Eneja eneja.bozic=scpo.si
Brne Gorazd gorazd.brne=scpo.si
Cunja Boris boris.cunja=scpo.si
Čugura Majda majda.cugura=scpo.si
Djordjević Predrag predrag.djordjevic=scpo.si
Drobnič Anton anton.drobnic=scpo.si
Fajdiga Ivan ivan.fajdiga=scpo.si
Fajdiga Janja janja.fajdiga=scpo.si
Gabriel Marinka marinka.gabriel=scpo.si
Gerželj Alenka alenka.gerzelj=scpo.si
Gombač Erika erika.gombac=scpo.si
Gorup Kristjan kristjan.gorup=scpo.si
Gospodarič Katarina katarina.gospodaric=scpo.si
Habič Mojca mojca.habic=scpo.si
Harmel Aleš ales.harmel=scpo.si
Horvat Danijela danijela.horvat=scpo.si
Hreščak Rebec Mateja mateja.rebec=scpo.si
Jenček Ocepek Mojca mojca.jencek.ocepek=scpo.si
Jeršin Jadran jadran.jersin=scpo.si
Jurca Peter peter.jurca=scpo.si
Kafol Mateja mateja.kafol=scpo.si
Keš Dolores dolores.kes=scpo.si
Klun Manca manca.klun=scpo.si
Kocjančič Tomazin Ana ana.tomazin=scpo.si
Koren Valenčič Katja katja.koren=scpo.si
Kramar Leban Jasna jasna.kramar=scpo.si
Krašna Branko branko.krasna=scpo.si
Kresevič Bajec Klara klara.kresevic=scpo.si
Kristan Eva eva.kristan=scpo.si
Leskovec Ana ana.leskovec=scpo.si
Logar Klavdij klavdij.logar=scpo.si
Logar Morano Teja teja.logar-morano=scpo.si
Marin Martina martina.marin=scpo.si
Marolt Mirjana mirjana.marolt=scpo.si
Marzi Andreja andreja.marzi=scpo.si
Masterl Aleš ales.masterl=scpo.si
Medvedec Damijana damijana.medvedec=scpo.si
Mihevc Marko marko.mihevc=scpo.si
Milavec Roman roman.milavec=scpo.si
Milavec Vlasta vlasta.milavec=scpo.si
Mislej Danijel danijel.mislej=scpo.si
Mlakar Lidija lidija.mlakar=scpo.si
Nahtigal Franci franci.nahtigal=scpo.si
Oberstar Marja marja.oberstar=scpo.si
Orel Janja janja.orel=scpo.si
Ota Mojca mojca.ota=scpo.si
Pirih Marija marija.pirih=scpo.si
Počkaj Škrlj Sonja sonja.skrlj=scpo.si
Počkaj Vladimir pockaj.vladimir=scpo.si
Počkar Mirjam mirjam.pockar=scpo.si
Popit Tatjana tatjana.popit=scpo.si
Posega Dolenc Helena helena.posega=scpo.si
Režek Darko darko.rezek=scpo.si
Rojc Tamara tamara.rojc=scpo.si
Rupar Stanislav stane=scpo.si
Simčič Martin martin.simcic=scpo.si
Simonič Rosina Bojana bojana.simonic=scpo.si
Sitar Dolores dolores.sitar=scpo.si
Stražišar Mihaela mihaela.strazisar=scpo.si
Strmečki Kapel Erika erika.kapel=scpo.si
Štajnrajh Romana romana.stajnrajh=scpo.si
Tiringer Koračin Andreja andreja.tiringer=scpo.si
Tomaduz Dora dora.tomaduz=scpo.si
Tomšič Teja teja.tomsic=scpo.si
Tornič Kajetana kajetana.tornic=scpo.si
Trebec Nada nada.trebec=scpo.si
Turk Uroš uros.turk=scpo.si
Valenčič Rudi rudi.valencic=scpo.si
Vodopivec Alenka alenka.vodopivec=scpo.si
Zbačnik Vinko vinko.zbacnik=scpo.si
Žagar Cvetka cvetka.zagar=scpo.si