Kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 – 6030704112
odprt pri UJP Postojna

Direktorica Šolskega Centra Postojna:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

SREDNJA ŠOLA
Ravnateljica: Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
slika3
Predstojnica gimnazije: mag. Mirjam Počkar, univ. dipl. soc.
slika1
Pomočnica ravnateljice, predstojnica ekonomske in strojne šole: Ana Leskovec, univ. dipl. ekon.
Vodja dislociranih oddelkov v Ilirski Bistrici:
Gorazd Brne, prof. soc., univ. dipl. fil.
slika4
TAJNIŠTVO
Tajnica:
Milojka Škrlj, posl.sekr.
Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 9.00 do 11.00.Referent za dijake:
Željko KlačinskiRAČUNOVODSTVO
Računovodkinja:
Mirjana Jozič, dipl. ekon.Računovodski delavki:
Lidija Žnidaršič, oec.
Martina Fatur, posl. sekr.Uradne ure v računovodstvu so vsak dan od 9.00 do 10.30Svetovalni delavki:
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Marija Pirih, univ. dipl. psih.

Vodja praktičnega pouka:
Darko Režek, inž. stroj.
Branko Krašna, inž. stroj.

Organizator OIV / IND:
Mojca Ota, prof. biol. in univ.dipl. biol.
Kajetana Tornič, dipl. ekon.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnateljica:
Nada Vadnov, univ.dipl.psih.

Referentka za študentske zadeve:
Martina Konestabo, univ. dipl. soc.

Knjižničarka:
Mirjam Radivojevič, prof. slov. in univ. dipl. bibl.

 

Direktorica ŠC, ravnateljica SŠ: Helena Posega Dolenc 081/601-652
Ravnateljica VSŠ: Nada Vadnov 05/721-23-31
Tajništvo 1: (Centrala – možna povezava na iskano tel. številko) 081/601-650
Tajništvo 2: (Ni možno prevezati na drugo tel. številko!) 081/601-651
Računovodstvo 1: 081/601-653
Računovodstvo 2: 081/601-655
Tajnica splošne mature: Dora Tomaduz 081/601-658
Tajnik poklicne mature: Jadran Aleksić 081/601-659
Tajnik zaključnega izpita: Danijel Mislej 081/601-675
Blagajna: (uradne ure 7.30 – 10.30) 081/601-654
Pomočnica ravnateljice: Mirjam Počkar (gimnazija) 081/601-658
Pomočnica ravnateljice: Ana Leskovec (ekonomska in strojna šola) 081/601-659
Zbornica 1: 081/601-660
Zbornica 2: 081/601-661
Kabinet kemije: 081/601-662
Kabinet biologije: 081/601-663
Kabinet fizike: 081/601-664
Kabinet strojnikov: 081/601-665
Kabinet računalničarjev: 081/601-666
Učno podjetje: 081/601-667
Kabinet za tuje jezike: 081/601-669
Knjižnica: Nives Grešak: 081/601-670
Svetovalna služba: Marija Pirih, svetovalna delavka za gimnazijo 081/601-671
Svetovalna služba: Teja Tomšič, svetovalna delavka za strojno in ekonomsko šolo 081/601-672
Klub – šank: 081/601-673
Govorilne ure: Miza 1. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-681
Govorilne ure: Miza 2. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-682
Govorilne ure: Miza 3. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-683
Vodja strojnih delavnic: Branko Krašna 081/601-675
Zbornica – strojniki: 081/601-676
Hišniki: 081/601-678